Menu


Välkommen till SKADEGRUPPEN

Vi kan ofta uppskatta reparationsbehov och kostnader för skador på ditt fordon med hjälp av dina fotografier. När vi sedan färdigställt kalkylen och fått ett godkännande från ditt försäkringsbolag återkopplar vi till dig med ett förslag på en tid för utförande av reparation. 
Observera att om skadornas omfattning skulle vara svåra att bedöma enbart på bild kontaktar vi dig för att boka tid för en okulär besiktning.


För att kunna reparera ditt fordon kommer vi först att undersöka vad som behöver repareras. Det här gör vi under en skadebesiktning. Besiktningen tar cirka 20 minuter. En skadebesiktning bokar du enklast över telefon där vi kommer överens om en passande tid.
Kontakta oss